2200 euros (més taxes universitàries *)

El pagament de l'import de matrícula es fraccionarà en dos terminis:

  • Primer termini: Pagament de 600 euros en concepte de reserva de plaça al moment que la secretaria del Màster li comuniqui la seva selecció (durant el procés de preinscripció).
  • Segon termini: Resta de l'import de matrícula (1600 euros + taxes universitàries*) en el mes de setembre, abans de l'inici del curs.
* Al voltant de 70 euros