Mòdulos formatius

Aspectes de Relació Humana, Gestió i Organització de les Unitats de Vigilància intensiva

 • Història de l'atenció al malalt crític
 • Descripció de l'estructura de la unitat de vigilància intensiva
 • Cartera de serveis
 • Organització humana i distribució de tasques
 • Característiques més freqüents dels usuaris

Valoració i Monitoratge del Malalt Crític

 • Valoració del malalt
 • Exploració física
 • La dificultat de l'anamnesi
 • Monitoratge
 • Proves complementàries
 • Valoració del malalt calmat
 • Valoració del malalt amb dolor

Control i Prevenció de la Infecció i de la Situació de Xoc

 • Patologia infecciosa
 • Mesures de prevenció de la infecció
 • Estudis epidemiològics
 • Infecció nosocomial
 • Recollida de mostres
 • Etiologia de la insuficiència circulatòria
 • Atenció d'infermeria al malalt en xoc

Situacions de Risc per a Alteracions dels Sistemes Cardiocirculatorio i Respiratori

 • Valoració del malalt amb patologia greu del sistema cardiocirculatorio
 • Síndrome coronària
 • Trastorns del ritme
 • Crisi hipertensiva
 • Insuficiència cardíaca aguda
 • Dissecció aòrtica
 • Taponamiento cardíaca
 • Síndrome de distress respiratori
 • Tromboembolismo pulmonar
 • Neumopaties
 • Agudización de patologia bronquial
 • Atenció d'infermeria al malalt amb patologia cardíaca i / o respiratòria

Situacions de Risc per a Alteracions dels Sistemes Digestiu, Endocrí i Renal

 • Valoració del malalt amb patologia greu del sistema digestiu
 • Malalties del tracte intestinal superior
 • Trastorns gàstrics i duodenals
 • Cirurgia gàstrica
 • Trastorns intestinals
 • Trastorns hepàtics del pàncrees i de les vies biliars
 • Atenció d'infermeria al malalt amb patologia digestiva

Situacions de Risc per a Alteracions dels Sistemes Neurològic i Musculoesquelètic

 • Valoració del malalt amb patologia greu del sistema neurològic i musculoesquelètic
 • Patología neuromuscular
 • Coma
 • Mort cerebral
 • Accident vascular cerebral
 • Traumatisme craneo encefàlic
 • Politraumatismes
 • Atenció d'infermeria al malalt amb patologia greu del sistema neurològic i musculoesquelètic

Atenció Especialitzada als malalts atesos en Serveis d'Oncologia, Cremats, Urgències i Diàlisis

 • Concepte d'atenció urgent
 • Característiques específiques del servei d'urgències. Protocols d'atenció
 • Atenció d'infermeria a persones amb grans cremades
 • Atenció d'infermeria al malalt intoxicat
 • Atenció d'infermeria al malalt oncològic aguditzat
 • Atenció d'infermeria al malalt sotmès a tècniques de depuració extrarrenal

Fàrmacs d'ús Freqüent en el Malalt Crític

 • Farmacocinética
 • Farmacodinámica
 • Grups de fàrmacs
 • Vies d'administració
 • Dosatges
 • Seguiment de l'administració

Pràcticum

 • Estades Clíniques. Les estades clíniques es duran a terme durant els mesos de gener / febrer en horari nocturn, als següents Hospitals Universitaris:
  • Hospital Universitario de Bellvitge
  • Corporación Sanitaria Clinic
  • HUGTiP Badalona

Nota: Les places estaran condicionades a la disponibilitat del centre.

Treball Final

 • Metodologia de la recerca

Presentació d'un projecte de recerca tutoritzat en l'àmbit dels cuidats infermers al malalt crític.